Veri Koruma Beyanı

Aşağıda açıkça belirtilmediği müddetçe, kişisel verileriniz ne kanunen veya sözleşme gereği ne de bir sözleşme neticesi itibariyle gerekli değildir. Veri temin etmekle yükümlü değilsiniz. Temin etmeme durumunun, hiçbir sonucu yoktur. Bu, sadece başka hiçbir bilginin müteakip işleme operasyonlarında verilmemesi halinde uygulanır.
“Kişisel veriler” tanımlanmış veya tanımlanmamış gerçek bir kişi ile ilgili tüm bilgilerdir.
 

Sorumlu

Diğer veri koruma mevzuatlarının yanı sıra AB üye devletlerinin ulusal veri koruma kanunları ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında işbu veri koruma beyanından sorumlu olan taraf:

VKF RENZEL Sales Promotion Tic. Ltd. Sti.
Menemen Plastik İhtisas OSB
3.Cadde No:6 Menemen/İzmir 35660
Turkey
izmir@vkf-renzel.com.tr
 

Veri Koruma Memuru

Sorumlu olan Veri Koruma Memuru:
Konrad Leitow
Im Geer 15
46419 Isselburg
Almanya
Tel.: +49 (0)2874-910-523
E-Mail: datenschutz@vkf-renzel.de
 

Sunucu Günlük Dosyası

Herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Web sitemize erişim sağladığınız her defada, kullanım verileri; internet tarayıcınız yoluyla bize veya internet hizmet sağlayıcımıza iletilir ve günlük dosyasında (sunucu günlük dosyası) depolanır. Bu depolanan veriler, örneğin, erişilen sayfanın adı, erişim tarihi ve saati, IP adresi, transfer edilen verinin miktarı ve talep eden sağlayıcı gibi bilgileri ihtiva eder. İşleme süresi, 6. Maddenin 1. Paragrafına göre gerçekleştirilir. Söz konusu bu veriyi belirli bir kişi için tahsis etmek mümkün değildir.
 

Müşteri Tarafından E-Posta Yoluyla İlk Temas

E-posta yoluyla bir iş irtibatı başlatmak isterseniz, sadece sizin izin verdiğiniz çerçevede kişisel verilerinizi (isim, e-posta adresi, mesaj metni) alacağız. Veri işleme süreci, sizin irtibat talebinizi işlemekte ve cevaplamaktadır. İrtibat kurulumu, ön sözleşme tedbirlerini (örneğin; satın alma faizi, teklif hazırlama bilgisi vs.) gerçekleştiriyorsa veya sizin ile bizim aramızda hali hazırda akdedilen bir sözleşme ile ilgiliyse, bu veri işleme süreci, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafına göre ifa edilir. Başka sebepler ile bizimle irtibata geçiyorsanız, işbu veri işleme süreci 6. Maddenin 1. Paragrafına göre ifa edilir. Bu durumda, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafına göre kişisel verilerinizin işlenmesine herhangi bir zamanda özel durumunuzdan doğan sebepler neticesinde itiraz etme hakkına sahip olursunuz. Sadece talebinizi işlemek için e-posta adresinizi kullanıyoruz. Sonrasında daha fazla işlem ve kullanıma onay vermediğiniz müddetçe mevzuattaki sürelere uygun olarak verileriniz silinecektir.
 

İrtibat formu kullanıldığında kişisel verilerin alınması ve işlenmesi

İrtibat formunu kullandığınızda, sadece temin ettiğiniz ölçüde kişisel verilerinizi (isim, e-posta adresi, mesaj metni) alacağız.   Veri işleme süreci, irtibat kurulması maksadıyla yürütülür. Mesajınızı göndererek, iletilen verinin işlenmesine onay vermiş olursunuz. Onayınız ile birlikte veri işleme süreci Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafına göre ifa edilir. Onaya dayanarak gerçekleştirilen işleme sürecinin yasallığını etkilemeksizin herhangi bir zamanda bize bildirimde bulunarak onayınızı geri çekebilirsiniz. Sadece talebinizi işlemek için e-posta adresinizi kullanıyoruz. Sonrasında daha fazla işlem ve kullanıma onay vermediğiniz müddetçe verileriniz silinecektir.
 

Müşteri Hesabı

Bir müşteri hesabı açtığınızda, orada belirtilen çerçevede kişisel verilerinizi alıyoruz. Veri işleme süreci, sizin alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve sipariş işlemlerinizi kolaylaştırmak maksadını taşımaktadır. Süreç, onayınız ile birlikte Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafına göre ifa edilir. Onaya dayanarak gerçekleştirilen işleme sürecinin yasallığını etkilemeksizin herhangi bir zamanda bize bildirimde bulunarak onayınızı geri çekebilirsiniz. Sonrasında da müşteri hesabınız silinecektir.
 

Sipariş Verirken Kişisel Verilerin Alınması, İşlenmesi ve Kullanılması

Sipariş verdiğinizde, araştırmalarınızı işlemenin veya bir sözleşme akdetmenin yanı sıra siparişinizi gerçekleştirmek için gerekli olduğu ölçüde kişisel verilerinizi alıyor ve işleme tabi tutuyoruz. Veri sağlamamak, sözleşme akdedilmeyeceği anlamına gelir. Süreç, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafına göre ifa edilir ve sizinle bir sözleşme akdetmek için gereklidir. Örneğin; verileriniz sevkiyat hizmet sağlayıcılarına, ödeme hizmet sağlayıcılarına ve fabrikadan perakendeye satış sağlayıcılarına iletilir. Tüm durumlarda, yasal şartlara sıkı bir şekilde uyarız. Veri transfer miktarı asgari düzey ile sınırlıdır.
 

Çerezler

Websitemiz, çerez kullanır. Çerezler, kullanıcının bilgisayar sistemindeki internet tarayıcısında depolanan küçük metin dosyalarıdır. Kullanıcı bir web sitesine girdiğinde, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez depolanabilir. Bu çerez, web sitesine yeniden girildiğinde tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan bir dizi özellik içermektedir.

Çerezler; bilgisayarınızda depolanır. Bu yüzden, çerezlerin kullanımı konusunda tam kontrol sahibisinizdir. İnternet tarayıcınızda uygun teknik ayarları yaparak, çerezler kurulmadan önce bildirim alabilir, ayrı ayrı kabul edip etmeme konusunda karar verebilir ve çerezlerin depolanıp içerdikleri verilerin iletilmesini engelleyebilirsiniz. Hali hazırda kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Ancak, bu durumda, web sitesinin tüm özelliklerini tam kapasite ile kullanamayabileceğinizi ifade etmek isteriz.

İşleme süreci, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde kanuni hükümler çerçevesinde Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafının yanı sıra Telemedya Kanununun 15. Maddesinin 3. Paragrafına göre ifa edilir.

Kaydedilen çerez özelliklerini ayarlayın

En önemli tarayıcılardaki çerezleri nasıl yöneteceğinizi (aktif durumdan çıkarma da dahil) öğrenebileceğiniz bağlantılar aşağıdadır:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer ve Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 

Teknik Olarak Gerekli Çerezler

Aksi aşağıdaki veri koruma beyanında belirtilmediği müddetçe; sadece tekliflerimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmek maksadıyla bu teknik olarak gerekli çerezleri kullanıyoruz. Ayrıca, çerezler; sistemimizin, sayfa değiştirildikten sonra bile tarayıcınızı tanımasını ve size hizmetleri sunmasını sağlar. Web sitemizin bazı özellikleri, çerezler kullanılmadan sunulamaz. Bu yüzden, sayfa değiştirildikten sonra bile tarayıcının tanınması gereklidir.   
Çerezlerin veya karşılaştırılabilir teknolojileri Almanya Telemedya Kanununun 15 (3). Maddesinin 1. Bölümüne dayanmaktadır. Kişisel verileriniz ise Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafına göre işlenir. Herhangi bir zamanda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsinizdir.
 

Yorum Yazarken Verilerin Alınması

Bir makaleye veya yazıya yorumda bulunurken, sadece sizin izin verdiğiniz ölçüde, kişisel verilerinizi (ad, e-posta adresi, yorum metni) alıyoruz. İşleme süreci, yorumları almak ve göstermek maksadıyla gerçekleştirilir. Yorumları sunarak, iletilen verilerin işlenmesine onay vermiş oluyorsunuz. İşleme süreci, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafına göre ifa edilir. Onaya dayanarak gerçekleştirilen işleme sürecinin yasallığını etkilemeksizin herhangi bir zamanda bize bildirimde bulunarak onayınızı geri çekebilirsiniz. Sonrasında da kişisel verileriniz silinecektir. Yorumlarınız yayınlandığında, sadece verdiğiniz isim yayınlanacaktır.
 

Bülten Göndermek için E-Posta Adresinin Kullanımı

Açıkça onay vermeniz koşuluyla, özellikle reklam maksatları dâhilinde bülten göndermek amacıyla, sözleşme işleme süreci ne olursa olsun e-posta adresinizi kullanıyoruz. İşleme süreci de onayınız ile birlikte, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafına göre ifa edilir. Onaya dayanarak gerçekleştirilen işleme sürecinin yasallığını etkilemeksizin herhangi bir zamanda bize bildirimde bulunarak onayınızı geri çekebilirsiniz. Bültendeki iletişim linkini kullanarak veya bize bildirimde bulunarak, herhangi bir zamanda, bülten aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Sonrasında, e-posta adresiniz listeden çıkarılacaktır.
 

Doğrudan Posta Göndermek için E-Posta Adresinin Kullanımı

Bir ürün veya hizmet satışı ile bağlantılı olarak aldığımız e-posta adresinizi; kullanılmasına karşı çıkmamanız koşuluyla, bizden hali hazırda almış olduğunuza benzer mallarımız ile ilgili reklamların elektronik olarak iletilmesi için kullanıyoruz. E-posta adresi, sözleşmenin akdedilmesi için gereklidir. Bu verinin sağlanmaması, sözleşmenin akdedilemeyeceği anlamına gelir. İşleme süreci doğrudan posta ile ilgili kanuni hükümler çerçevesinde, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafına göre ifa edilir. E-posta adresinizin kullanımına herhangi bir zamanda bize bildirimde bulunarak itiraz edebilirsiniz. Sonrasında, e-posta adresiniz listeden çıkarılacaktır.
 

Sevkiyat Durumu Hakkında Bilgi İçin E-Posta Adresinin Nakliye Firmalarına İletilmesi

Sipariş sürecinizde açıkça onay vermeniz koşuluyla, sözleşme sürecinin bir parçası olarak e-posta adresinizi nakliye firmasına ileteceğiz. Bu iletimin amacı, sevkiyat durumu hakkında sizi e-posta yoluyla bilgilendirmektir. İşleme süreci, onayınız ile birlikte Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Paragrafına göre ifa edilir. Onaya dayanarak gerçekleştirilen işleme sürecinin yasallığını etkilemeksizin herhangi bir zamanda bize veya nakliye firmasına bildirimde bulunarak onayınızı geri çekebilirsiniz.

Verilerin Saklanma Süresi

Sözleşmenin tamamen işlenmesinden sonra, veriler ilk olarak garanti süresince saklanır, sonrasında kullanım amaçlı daha fazla işlenmesi konusunda rıza verilmedikçe yasal, özellikle vergi ve ticari saklama süreleri dikkate alınarak, süre bitiminde silinirler.
 

Veri Sahibinin Hakları

Geçerli veri koruma yasasının size ve kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kişiye verdiği veri haklarına ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:
  • Genel Veri Yönetmeliği’nin 7.Maddesi 3.Paragrafı: Gelecekte geçerli olmak üzere, istediğiniz zamanda verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal durumunda ise verilerinizin artık işlenmesine rızanız olmaksızın işlemek yasal bir gerekçeye dayanmaması şartıyla, ilgili verileri derhal sileriz.
  • Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 15.Maddesi: Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hususi olarak, verilerin işlenmesine ilişkin amaçlar, kişisel verilerin kategorisi, verilerinizin kimlere ifşa edildiğini ya da ifşa edileceği, planlanan saklama süresi, verilerin işlenmesi veya itirazına ilişkin düzeltme, silme, kısıtlama hakkı, şikayet talebi, verilerinizin aslı, profil çıkarma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin ve gerekirse ayrıntılarına ilişkin anlamlı bilgilerin varlığı  hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 16.Maddesi: Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin hatalı veya eksik olması durumunda düzeltmek için derhal talepte bulunabilirsiniz.
  • Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 17.Maddesi: İşleme, ifade ve bilgi özgürlüğü hakkını ifa etmek, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek, kamu yararı nedenleriyle veya yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için gerekli olmadığı sürece, tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin silinmesi konusunda talep hakkınız vardır.
  • Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 18.Maddesi: Verilerinizin doğruluğu konusunda şüpheniz olması ya da işlemenin yasadışı olması durumunda, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda kısıtlanma talebinde bulunma hakkına sahipsiniz. Ancak verilerinizin silinmesini reddetme ve artık verilerinize ihtiyacımız olmaması durumunda, yasal iddiaları gerekçe göstererek, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 21.Maddesi uyarınca verilerinizin işlenmesi hususunda itirazda bulunabilirsiniz.
  • Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 19.Maddesi: Sorumlu kişiye karşı verilerin işlenmesine dair düzeltme, silme veya kısıtlama hakkı konusunda iddiada bulunmanız halinde, bilgilendirilme hakkınız vardır. Bunun imkansız olduğu kanıtlanmadıkça veya orantısız bir çaba gerektirmedikçe, size ait kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcıları, verilerin işlenmesinin düzeltilmesi veya silinmesi ya da kısıtlanması konusunda yükümlü kılar.Bu alıcılar hakkında bilgilendirilme hakkınız bulunur.
  • Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 20.Maddesi: Bize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma veya teknik olarak mümkün olduğu sürece başka bir sorumlu kişiye iletilmesini talep etme hakkınız bulunur.
 

İtiraz Hakkı

Burada yer alan kişisel verilerin işlenmesi, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. paragrafı uyarınca meşru menfaatimize dayanmaktadır. Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı, gelecekte geçerli olacak şekilde verilerin işlenmesi konusunda istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz yapıldıktan sonra, verilerin işlenmesine yönelik çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan zorlayıcı meşru sebepler gösteremediğimiz takdirde veya verilerin işlenmesinin yasal dayanağı olmaksızın uygulamaya veya savunmaya hizmet etmesi halinde, ilgili verilerin işlenmesi sonlandırılacaktır.
 

Denetim Makamına Temyiz Etme Hakkı

Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GDPR) 77. Maddesi uyarınca ilgili herkes, kendisiyle ilgili verilerin işlenmesinin veri koruma düzenlemelerini ihlal ettiği görüşündeyse, bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, ilgili kişinin sorumlu denetim makamında veya ilgili kişinin ikamet ettiği yerin üye devletinde gerçekleştirilebilir.
 

Son Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
 
Menüyü kapat
Yukarıya