Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüm satın alma ve tedarik sözleşmeleri Genel İş Şartlarına dayanmaktadır. Müşteri ve sözlü teminat sözleşmelerinin bütünleyici veya çelişkili şart ve koşulları şayet tarafımızdan yapılmış yazılı bir teyide dayanıyorsa sadece bizim için bağlayıcıdır.

 

Sözleşme Akdi

İş bu Sözleşmenin konusunu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait www.vkf-renzel.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği ürünün satışı ve teslimi ve alışveriş sürecine ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi teşkil etmektedir.

Şayet VKF Renzel Ltd. Şti. Sipariş edilen malı alıcıya göndermişse, internet mağazalarımız aracılığıyla oluşturulan sözleşme sonuçlanmış olur. E-posta ile sevkiyatın onaylanması durumunda, sözleşme e-posta gönderilerek sonuçlandırılabilir. Ancak müşteriye malların teslim tarihini geçirmemek gerekmektedir. Tekliflerimiz, bize iletilen sipariş verileri doğrultusunda aksi bir durum olmaksızın 10 iş günü içerisinde tedarik edilir ancak bunun ötesinde sorumluluk kabul edilmez. Satınalma sipariş formunda eksik veya belirsiz verilerin olması, bunların yanlış teslimata neden olması müşterinin zararına olacaktır. Tüm teslimatlar için belirleyici olan şirketinizin madde numarasıdır.

Müşterinin başlangıçta yaptığı tüm değişiklikler tahsil edilecektir. Üretilen veya sunulan mallar için değişiklik veya iptaller mümkün olamayacaktır. Şekiller, ölçümler ve ağırlık detaylarına ilişkin bilgiler ve reklam materyalleri bağlayıcı değildir. Basım hataları, değişiklikler, ürün geliştirmek için yapılmış özel teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

 

Fiyatlar

Tüm fiyatlar, uygulanan oran üzerinden katma değer vergisi, nakliyenin gerçekleştirileceği konum itibariyle taşıma ve paketleme maliyetleri peşinen kabul edilir. Ürünlerimiz internet sitemizde gösterdiğimiz net fiyatlar üzerinden öncelikle ticari müşterilerimiz için belirlenmiştir.

İnternet mağazalarımızdaki tüm fiyatlarda, uygulanan oran üzerinden katma değer vergisi, nakliyenin gerçekleştirileceği konum itibariyle taşıma ve paketleme maliyetleri peşinen kabul edilir. Ticari müşteri olmamanız durumunda (TBK) ve (Medeni Kanun) ilgili maddesi uyarınca nihai tüketiciye brüt fiyat uygulanır (brüt fiyata net veya katalog fiyatına uygulanacak oranda katma değer vergisi eklenmesiyle ulaşılır).

 

Teslimat süreleri

Tüm mallar olabildiğince kısa sürede üretilecek ve satışa hazır hale getirilecektir. Teslimat süreleri ile ilgili detaylar beklenen teslimat süreleri olarak kabul edilir. Memnuniyetin oluşmaması veya ürünlerin gecikmesi gibi nedenler sürelerin dışında tutulur. Müşterinin kısmi teslimatı reddetme hakkı bulunmamaktadır.

 

Sevkiyat ve risk transferi

Ticari müşterilerin riski, malların taşıyıcı veya yükletici üzerinden taşınması esnasında müşteriye geçecektir. (TBK) ve (Medeni Kanun) ilgili maddeleri uyarınca nihai müşteriye teslimat yapıldığı andan itibaren de risk tamamen müşteriye geçecektir.

Sevkiyat rotası ve paketleme kasıtlı ağır ihmal ve kusurlu ambalaj materyali durumları haricinde herhangi bir sorumluluk altında kalmadan VKF Renzel Ltd. Şti. nin seçimine bırakılmıştır. Hızlı teslimat maliyetleri ve özel istekler (demiryolu gönderimi, hızlı paketleme) alıcı tarafından ödenir.

 

Mülkiyet Hakkı
Cari İşlemler / Bakiye hükmü

Alıcı ile kurulan iş ilişkisine karşı satıcının ürünlere ilişkin mülkiyet hakkı ile ilgili tüm iddiaları VKF Renzel Ltd. Şti. tarafından saklı tutulur. Şayet VKF Renzel Ltd. Şti.‘nin münferit veya tüm iddiaları bir cari hesaba dahil edildiyse ve bakiye kabul edilmiş ise bu durumda uygulanacaktır. VKF Renzel Ltd. Şti. %10’dan daha fazlası emniyet altına alınan gerçekleştirilebilir teminatın müşterinin isteği üzerine serbest bırakmayı taahhüt eder. Piyasaya sürülecek olan teminat öğelerin seçimi VKF Renzel Ltd. Şti. şirketinin sorumluluğunda olacaktır.

 

Mülkiyetin yeniden satılması durumunda Temdit Edilmiş Muhafaza Kaydı

Rezerve edilmiş malın satın alıcı tarafından yeniden satılması durumunda, tüm istihkak bu eylem ile yetkili kılınmış bulunan satıcıya devredilmektedir. Böyle bir devir eylemi, hem henüz işlenmemiş rezerve malın satılması durumunda, hem de satıcının mülkiyetine mahsus olan objeler hususunda işlem ya da bağlantı kurulması aşamasında gerçekleştirilmektedir. Eğer VKF Renzel Ltd. Şti.’in mülkiyetinde bulunmayan rezerve malın satış işlemi mülkiyet ile bağlantıya geçilmesi ya da işlenmesi durumunda gerçekleşirse, satın alıcı işbu vesileyle yeniden satıştan doğan, mülkiyetin değeri doğrultusunda belirlenen tüm istihkakı, tüm ikincil haklar ve ikinci derecedeki alacaklardan önceki hakları devretmiş bulunacaktır. Satın alıcı aynı zamanda devretme işleminden sonraki istihkakı almak yetkisine sahiptir. VKF Renzel Ltd. Şti.’nin istihkakı kendi başına almak yetkisi işbu vesile ile değişmeyecektir, ne var ki VKF Renzel Ltd. Şti., satın alıcı kendi sözleşmeli vazifelerini yerine getirdiği sürece bu hakkı uygulamamak durumundadır. VKF Renzel Ltd. Şti. satın alıcıdan devredilmiş istihkakların ve vereceklerin bildirimini, bu işi yapma işlemi için gerekli olan bilgilerin teminini, ilişkili dokümanların teslimini ve vereceklilerin devretme işlemi ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilmektedir.

 

Kambiyo Şartının Senet / Faturası

Eğer VKF Renzel Ltd. Şti.’nin satın alıcı tarafından ödenecek satın alma ücretinin ödenmesi, sonrasında malın rezervasyonu ve bahse konu malın teslim edilmesine ilişkin taleplerle bağlantılı olarak kambiyo faturası hususunda bir yükümlülüğü mevcut ise, VKF Renzel Ltd. Şti.’nin bir lehtar olarak kambiyo faturasını amorti etmesinden evvel sonuçlanmamalıdır.

 

Basılı Ürünler

Müşterinin siparişi doğrultusundaki çizimler, şablonlar, örnek setleri, örnek çıktılar, örnekler ve benzer kılavuz çalışmalar ücretlendirilecektir. Müşteri, düzeltme amacıyla gönderilmiş bulunan kılavuz ve geçici ürünlerin kontratta belirtilenle uyumlu olup olmadığını incelemelidir. Hatalar üründeki teknik yanlışlardan dolayı kaynaklanmıyorsa, muhtemel hataların mevcut riski, bu ürünlerin müşteri tarafından yayınlanmasından sonra müşterinin sorumluluğuna geçecektir. Aynı durum, müşterinin ilerideki piyasaya sürme işlemleri için de uygulanacaktır. Yeniden üretilen renkli ürünler hususunda orijinal üründen sapmaların mevcut olması durumunda bu durumdan şikâyetçi olunamayacaktır. Sipariş edilen sirkülasyonun %10’a varan oranda nakil fazlası ya da eksiklik içermesinden şikâyetçi olunamayacaktır. Teslim edilen nicelik üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Nakliyat esnasında kayba uğrayabilen yazılı şablonlar için sorumluluk üstlenmemekteyiz. Teslim edilen baskılı ürünler, mevcut olan baskılama formatına uyarlanacaktır.

 

Tüketiciler için Cayma Hakkına ilişkin Talimatlar
Cayma Hakkı / İade Hakkı (Bireysel Alıcılar için)

Sözleşmeye dayalı beyannamenizi yazılı bir biçimde (örneğin mektup, faks, e-posta) fesih işleminden 14 gün önce herhangi bir sebep göstermeksizin ya da malın size teslim tarihinin dolmasından evvel teslim edildiğinde malı geri teslim iptal edebilirsiniz. Teslim süresi işbu talimatları yazılı bir şekilde teslim aldığınız tarihten itibaren başlamaktadır, ne var ki malların teslim alıcı tarafından teslim alınmasından önce (benzer ürünlerin tekerrür eden teslimatları için ilk partinin teslim alınmasından önce) ya da Türk TK. Nda belirtilen bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirmemizden evvel gerçekleşmemektedir. Fesih belgesinin ya da objenin zamanında gönderilmesi, feshin gerçekleşmesi adına yeterli olacaktır.
İptal bildirimi aşağıdaki adrese gönderilecektir:
VKF Renzel Ltd. Şti.
10001 Sokak No:28 A.O.S.B.
Çiğli-İZMİR

 

İptalin Sonuçları

Etkili bir iptalin söz konusu olması durumunda her iki taraf tarafından alınan hizmetler iade edilmek ve elde edilmiş tüm faydalar (mesela: kar) geri teslim edilmek durumunda kalacaktır. Eğer elde edilen karlar (örneğin: kullanımdan elde edilen fayda) ile birlikte aldığınız tüm servisleri ya da kısmi olarak ya da bozulmuş haliyle bize iade edemezseniz, aynı değeri tazmin etmek durumunda kalırsınız. Yalnızca malın bozulması ile kaybettiği değeri telafi etmeniz ve teslim edilen malın varlığı doğrultusunda elde ettiğiniz, malın özelliklerinin ve fonksiyonlarının incelenmesi doğrultusunda belirlenen karı tanzim etmeniz gerekmektedir. „Özelliklerin ve fonksiyonelliğin incelenmesi“, örneğin elde mevcut, varsayılan özelliklere sahip ürünlerle karşılaştırma üzerinden yapılan bir testtir. Parsel halinde teslim edilmesi mümkün malların teslimatı bizim riskimizdedir. Teslim edilen mallar sipariş ettiğiniz mallar ile uyumlu ise yalnızca iade için gerekli olan kargo ücretini ödemeniz gerekmektedir, eğer iade edilecek ürünün fiyatı 40 Avroyu aşmıyor ya da iptal etme hakkı aşamasındaki ürün daha yüksek bir fiyata sahipse sözleşmeli olarak kabul edilmiş taksitlendirme ücretini ya da bedelini henüz temin etmemişsiniz demektir. Aksi halde geri gönderim için nakliye ücreti sizin adınıza bedava olacaktır. Parsel olarak gönderilmesi mümkün olmayan mallar sizin tarafınızdan toplanacaktır. Ödemenin iadesi yükümlülüğü 30 gün içerisinde yerine getirilmek durumundadır. Sizin adınıza teslim tarihi, ürünü ya da iptal etme istemini göndermenizle, bizim adımıza ise bunları teslim almamızla başlamaktadır.

 

Özel Talimatlar

Cayma hakkınız, eğer kontrat, cayma hakkınızı uygulamaya koymanızdan önce açık talebiniz doğrultusunda her iki taraf tarafından da tam olarak tatmin edilirse zaman aşımına uğrayacaktır. Cayma hakkı, aşağıda sıralanan mesafeli satış sözleşmeleri hususlarında geçerli olmayacaktır: müşterinin isteklerine göre üretilmiş ya da kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış ya da mevcut koşulları iadeye uygun olmayan ya da kolayca çürüyebilecek ya da son kullanma tarihi geçmiş olacak ürünlerin teslimatı için, mührü müşteri tarafından açılmış, veri taşıyıcılar halinde teslim edilen sesli ya da görsel kayıtlar ya da yazılımlar için, müzayedeler için.

 

İptal Etme üzerine son Talimatlar

Maliyetlerin nakli üzerine Anlaşma
Eğer cayma hakkınızı kullandıysanız, gönderilen ürünün sipariş edilen ürünle uyumlu olması durumunda, geri gönderilecek olan ürünün fiyatının 40 Avroyu aşmaması durumunda iade için gerekli olan nakliyat ücretlerini karşılamakla yükümlüsünüz, eğer cayma esnasında daha yüksek fiyatlı bir obje söz konusuysa pey akçesi ya da sözleşmeli olarak kabul edilmiş taksitlendirme ücretini henüz karşılamamışsınızdır. Aksi durumda nakliyat ücretleri sizin adınıza bedava olacaktır.

 

Cayma Hakkı / İade Hakkı (Ticari Alıcılar için)

Esas olarak ticari satın alıcılar için iade ya da cayma hakkı mevcut olmamaktadır. Hatalı teslimat durumlarında iade hakkı, bizlerle iletişime geçmeniz durumunda söz konusu olabilecektir. Telefon ile sipariş edilen ürünlerin hatalı teslimatı durumunda durum iade hakkından hariç tutulacaktır, zira aktarım hataları söz konusu olabilmektedir. Bizim yazılı onayımız bulunmaksızın yürütülen iade işlemleri kabul edilmeyecek olup, kargo ücreti gönderimi gerçekleştiren kişi tarafından ödenecek şekilde geri gönderilecektir. İade nakliyatı ve hatalı teslim edilen mallar için, işlem ücreti olarak ürünün değerinin %10u ile ücretlendirme gerçekleştirmekteyiz.

 

Kusur ve Garanti Bildirimleri

Satın alıcı, ürünleri incelemeli ve bulunan kusurları teslimatın gerçekleşmesinden sonraki 8 gün içerisinde yazılı olarak tarafımıza bildirmelidir. Teslim edilen mallardaki kısmi bozukluklar, ürünün tamamı hakkında şikâyet edilebilme hakkını tanımamaktadır.

 

Gizli kusurlar da farkına varılmasından sonraki 8 gün içerisinde tarafımıza yazılı olarak bilgilendirilmek durumundadır. Ticari alıcılar için garanti kapsamındaki mevzuat sınırlandırması bir senedir. Son müşteri, garanti süresini boyunca kusurları rapor edebilecektir. Ticaret adına varsayılan olarak değerlendirilen ya da teknik açıdan kontrol edilmesi mümkün olmayan kalite, renk, ağırlık, vb. Hususlardaki sapmalar kusur teşkil etmeyecektir. Rezervasyon altındaki satıcı, maliyetlerin iadesi amacını taşıyan kanıtlanmamış kusur bildirimlerine maruz kalabilmektedir. Eğer kusurların varlığı kanıtlanırsa, VKF Renzel Ltd. Şti. kendi incelemeleri doğrultusunda müteakip bir iyileştirme ya da tamamıyla yenileme yoluna gidebilecektir. Satın alıcı aynı zamanda, müteakip iyileştirme ya da ürünün yenilenmesi durumu başarısızlığa uğrarsa ya da satın alıcı, satıcının sunduğu çözümlere kanıtsız bir şekilde karşı çıkar ve satıcı bir teslim tarihi sunduktan sonra bu tarih başarısız bir şekilde doldurulursa, kontrat tersine çevrilebilecektir. Kusurların giderilmesi ile ilgili yükümlülük, kullanıma bağlı eskimeleri, hatalı ya da dikkatsiz kullanımdan kaynaklanan kusurları, aşırı eskime durumunu ve VKF Renzel Ltd. Şti.’nin sorumlu olmadığı diğer etkileri kapsamamaktadır. Taşıma esnasında meydana gelen kayıp ve bozulmalar hususunda teslim alıcı, hasarın elektronik aletlerin kullanımı, yazılımlar ve benzer ürünler hususunda paketli halde tespit edilemez olması durumunda dahi, taşıma şirketine şikâyette bulunabilmektedir.

 

Hasarlar

Müşterinin iddia ve talepleri genel mevzuat hükümleri ile uyumlu olmalıdır, aksi halde kabul edilmeyecektir. Sağlayıcı, hayata, vücuda ve sağlığa kasteden hasarlar doğrultusunda eğer mevcut hatayı gidermek konusunda başarısız oldu ya da bunun gerçekleşmeyeceğine dair bir garanti sunduysa, yükümlü olacaktır, kasti niyet ve büyük ihmal sonucunda meydana gelen durumlarda Ürün Yükümlülüğü Kanununa uyum sağlayan hasarlar söz konusu olduğunda aksi geçerli kanun tarafından belirtilmedikçe yükümlü olacaktır. <§p>

 

Çizimler / Belgeler / Telif Hakları

Siparişler, çizimler, örnekler ve diğer belgeler hususunda telif haklarımız saklıdır. Rızamız dışınca üçüncü tarafların erişimine sunulmamalıdır. Siparişi veren kişi, siparişin gerçekleştirilmesi ile üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğimizi addetme yükümlülüğüne sahip olduğunu kabul eder (özellikle mülki haklar, telif hakları ve yeniden-üretim hakları). Bunlar VKF Renzel Ltd. Şti.’nin ürünlerine uygun biçimde tekabül edebilmektedir.

 

Ödeme

Müşteriye KDV içeren bir fatura gönderilecektir. Fatura, elektronik ortamda, e-posta aracılığıyla gönderilecektir. Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda fatura posta aracılığıyla da gönderilebilmektedir.
Ödeme şekli;
HAVALE / EFT veya KREDI KARTI
Bu durumda ortaya çıkabilecek vade farkı, komisyon veya her ne nam ve sair ad altında olursa olsun banka tarafından yansıtılacak ücretten tüketici sorumludur.
** Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı meblağ seçmiş olduğunuz taksit adedine bölünecek ve kredi kartı ekstrenize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir.
*** Tüketici, taksitle yaptığı alım işlemini bir bankaya ait kredi kartı ile yapması sebebiyle, taksitleri geç ödemesi durumunda banka tarafından uygulanacak temerrüt faiz oranlarını işlemi yaptığı bankadan gecikmeksizin teyit edeceğini ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kanun Seçimi, İşlem yeri ve Yargı Yeri

(1) Uluslar Arası Satım Sözleşmelerine ilişkin BM Anlaşması kapsamında Türk kanunları uygulanacaktır. Müşteriler açısından kanun seçimi yalnızca müşterinin ikamet ettiği ülkenin mandater hukuku tarafından iptalinin söz konusu olduğu durumlarda (şüphe prensibinin lehine) söz konusu olmaktadır.

(2) Müşterinin bir müşteri olmaması, bir tüccar, yerel hukuk kapsamında bir tüzel kişi ya da kamu hukuku altında özel varlık olması durumunda yargı ve işlem yeri sağlayıcının bulunduğu yerde kayıtlı olduğu yargı organı tarafından saptanacaktır.

Aynısı, eğer müşteri işlem başlatıldığı esnada Türkiye ya da AB ya da ikamet yeri ya da yaşadığı yer kapsamında genel yargı konumuna sahip değilse de uygulanmak durumundadır. Bu yetki kapsamında, yargı yeri haricinde herhangi bir yerde açılmış bir yargılama işlemi etkilenmemiş olarak kalacaktır.

 

Önemli Talimat

Adresinizi BT sistemimize kaydetmiş bulunmaktayız. Lütfen adresiniz ile ilgili değişiklikler söz konusu olunca bizleri bilgilendiriniz. Bilgilerinizin saklanmasını kabul etmiyorsanız bu aktivasyonu anında geri alabiliriz. 10 €‘dan daha az siparişler gerçekleştirilmemektedir. Eğer bir siparişin değeri 50 €‘dan daha az ise, miktar bağlamındaki eksik için ödediğiniz fazlalık için -5 € ücretlendirme yapılacaktır. 18 yaşından küçük müşteriler için gözeticilerinin yasal imzası zorunludur. Özel üretimlerin %10 oranına kadar fazla ya da eksik teslim edilmesi durumunda bireysel toleransın çoğu üründe geçerli olduğunu belirtmek durumundayız. Yukarıda bahsi geçen iş hükümleri her türlü durumda bağlayıcıdır ve kendi ödeme talimatınızı bildirmeniz durumunda dahi değiştirilemez. Genel İş Hükümlerinin kısmi ya da tamamıyla geçersiz sayılması durumunda bu durum, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Türkiye Cumhuriyetinin kanunları, özellikle TBK ve Medeni Kanun ve bizler ile müşteriler arasındaki tüm yasal ilişkiler üzerinde uygulanacaktır.

Menüyü kapat
Yukarıya