Nachhaltigkeit_TR

Üretim

  • Üretim süreçlerinin dikkatli planlaması hammadde israfını azaltır.
  • Geri dönüşümlü malzemelerin çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesinin yanı sıra mısır nişastası ve ahşap gibi doğal kaynakların da tanıtılması
  • Hammaddenin dikkatli seçimi zehirli gazları ve ayrışma ürünleri en aza indirir
  • Artan paket miktarları emisyonu azaltır ve paketlemede tasarruf sağlar

Atık Bertaraf

  • Atık ürünlerin tasnifi, onaylı bertaraf şirketleri aracılığıyla geri dönüşümü destekler
  • Yanıcı atık ürünlerin termal geri dönüşümü ile enerji üretimi

Menüyü kapat
Yukarıya