Şerit kesim veya çapraz kesim yöntemi ile matbu haldeki önemli belgeleri imha eden makinelerdir. Kâğıt öğütücü, kâğıt kırpma makinesi veya evrak öğütücü adları ile bilinir.
Kullanılmış kağıtları bir ucundan geçirmek suretiyle diğer uçtan liğme liğme çıkartma işlemi yapar.
Menüyü kapat
Yukarıya